Wednesday, 05 January 2022
  1 Replies
  180 Visits
0
Votes
Undo
  Subscribe

In our congregation we have two schools. In the part "Leg je toe op de velddienst" there is ones a month a part called "Help Bijbelstudenten....". We have this part in both schools. We assign both to a brother. But in the template MW-S140 happens something strange. As you can see in the picture below, it shows the brother in the "2nd school" (Bijzaal). But this brother has his assignment in the "main" (Hoofdzaal). Meanwhile the other brother isn't shown at all.

Is there anyone with the same problem, or maybe a better template where this problem is solved?

2 weeks ago
·
#9031
0
Votes
Undo

(For anyone interested: English below)

Ik zie ook wat jij ziet en bij alle sjablonen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met wat in het S-38 staat onder 'extra klassen': "Wanneer er een video wordt besproken, moeten degenen die in de extra klas zitten als dat mogelijk is vanuit de bijzaal naar de bespreking kijken of luisteren. Als dat niet kan, moet de raadgever de video met behulp van een mobiel apparaat afspelen en bespreken."

Met andere woorden: wordt niet de bespreking in de hoofdzaak gevolgd, dan valt het onderdeel automatisch toe aan de raadgeer. De naam wordt niet geprint, maar als bekend verondersteld.

Ofwel: de 'fout' zit hem in het feit dat je ├╝berhaupt iemand kunt toewijzen voor die video in de tweede zaal. (het zou allemaal wel wat netter op de prints kunnen komen). 

___________________________________________________________________________________

I see the same thing happening, with the other templates as well. This probably has to do with the instructions on 'auxiliary classes' in the S-38: "When a video is discussed, those in the auxiliary classroom should view or listen tot the discussion from the auxiliary location, if possible. Otherwise, the counselor should handle the video and discussion, using a mobile device."

Meaning: if the main hall discussion is not followed, the part will automatically be taken by the counsellor. The name is not printed, but inferred.

The 'fault' here is, that this video part for the auxiliary hall is assignable to start with. (the prints could handle this more nicely though). 


https://www.theocbase.net/support-forum/post/1097-donations.html

For accessing the database my personal preference is http://sqlitebrowser.org/

For editing templates I now use https://code.visualstudio.com/ 

 


  • Page :
  • 1
There are no replies made for this post yet.
Be one of the first to reply to this post!